Algemene Voorwaarden

Factuur volgens onze algemene voorwaarden. Klanten worden verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze sturen wij op eenvoudig verzoek, te raadplegen op www.amibel.be .

Op alle nieuwe goederen geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar, op batterijen geldt een garantie van 6 maanden. Op alle herstellingen en 2ehands goederen geldt een garantie van 3 maanden, tenzij anders vermeld.

Alle goederen blijven eigendom van Amibel zolang de volledige betaling niet is gebeurd.

De klant geeft toestemming aan Amibel om de systemen van op afstand te beheren.

In geval van geschillen zijn naar keuze van Amibel alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent dan wel afdeling Kortrijk bevoegd, terwijl al onze overeenkomsten beheerst worden door het Belgisch recht.  

Alle opzeggingen en problemen moeten aangetekend gemeld worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies en of schade aan programma’s. Klanten moeten steeds voorzien in een degelijke back-up.

Bij laattijdige betaling wordt een administratieve kost aangerekend van 18% met een minimum van EUR 75 en een interest percentage van 25% op jaarbasis.

Deze factuur geldt als leveringsbon bij ondertekening van afgehaald door (fysieke levering).

Er wordt geen korting contant toegestaan.